Đàn Ông Công Phượng đi vào lịch sử sau khi gia nhập CLB Bỉ HLV Alfred Riedl: 'Cầu thủ Việt Nam khó tới châu Âu vì quá nặng tình'

HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó tới châu Âu vì quá nặng tình’

HLV Alfred Riedl: 'Cầu thủ Việt Nam khó tới châu Âu vì quá nặng tình'

HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó tới châu Âu vì quá nặng tình’

Bầu Đức: ‘Tôi luôn ủng hộ Công Phượng’

Tin tức nổi bật